Zubni (dentalni) implantati | Zubni implantati Hrvatska

Zašto zubar u Hrvatskoj?

  • Cijene niže 50-80% nego u zemljama EU
  • Koristimo isključivo vrhunske materijale
  • Tisuće zadovoljnih pacijenata iz čitave Europe

Zatražite besplatnu ponudu


Zubni (dentalni) implantati

Zubni implantati u Hrvatskoj

Što su implantati?

Implantat je cilindar napravljen uglavnom od biokompatibilne metalne legure kao što je npr. titan. Kirurškim putem ih ugrađujemo u čeljusnu kost pacijenta kao nadomjestak za izgubljeni korijen zuba. Ukoliko korijen zuba nije izgubljen u potpunosti tada prirodni korijen produžavamo štiftom, a na njega postavljamo novu krunicu.

Od kojeg materijala se rade implantati?

Implantati se uglavnom rade od titana koji je biokomplatibilan materijal te po svojoj prirodi ne izaziva nikakve alergijske reakcije. Zbog njegovih prirodnih svojstava, ljudski organizam ga u pravilu ne odbacuje već omogućava normalno srastanje implantata s čeljusnom kosti. Proces srastanja implantata i kosti (oseointegracija) traje od 3 do 6 mjeseci ovisno o pacijentu i poziciji na koju se ugrađuje unutar oralne šupljine.

Što je oseointegracija i koliko traje?

Oseointegracija

Oseointegracija je strastanje implantata s kosti gdje oni postaju jedinstvena cjelina koja će ostati stabilna i pod opterećenjem žvačnih sila koje nastaju u oralnoj šupljini. Titan je biokompatibilan materijal kojeg naš organizam prihvaća i omogućava prirodno strastanje sa živim tkivom. Vrijeme potrebno za oseointegraciju procijeniti će kirurg netom nakon zahvata. Za donju čeljust je obično potrebno 2 do 3 mjeseca, dok je za gornju u pravilu potrebno 3 do 4 mjeseca. Proces oseointegracije može trajati i duže, a ovisno o kompleksnosti i tipu zahvata može trajati 6 do 10 mjeseci.

Specialist oralne kirurgije

Što je suprastruktura?

Nakon ugradnje implantata postavlja se privremena suprastruktura i krunica. Suprastruktura je poseban titanski vijak koji spaja implantat s krunicom ili implantat s protezom. Postavlja se kada pacijent dođe na protetski dio zahvata.

Tko ugrađuje implantate?

Zubne implantate bi trebao ugrađivati prvenstveno specijalist oralne kirurgije - implantolog. Važno je da ovakav kirurški zahvat provodi oralni kirurg specijaliziran za ugradnju implantata te će se na taj način minimizirati mogućnost komplikacija u postoperativnom periodu. Kod ugradnje implantata od strane iskusnog oralnog kirurga postotak uspješnosti srastanja implantata s kosti penje se i do 99%.